Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE, KORĖJOS RESPUBLIKAI, MIANMARO SĄJUNGOS RESPUBLIKAI, MONGOLIJAI, TAILANDO KARALYSTEI IR VIETNAMO SOCIALISTINEI RESPUBLIKAI

Adresas: #A-18 King's Garden Villa, 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District, 100125 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

plačiau »

Tel. +86 10 845 185 20
Faksas +86 10 659 065 07
El. paštas

Konsulinė registracija

Sukurta 2015.01.07 / Atnaujinta 2015.03.19 11:04

Kas yra konsulinė registracija

Konsulinė registracija yra Lietuvos Respublikos piliečio duomenų įtraukimas į konsulinės įstaigos duomenų bazę. Konsulinė registracija yra neprivaloma ir atliekama tik Lietuvos Respublikos piliečiui pageidaujant.

Lietuvos  Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, rekomenduojama įtraukti  savo duomenis į konsulinės įstaigos duomenų bazę tam, kad juos galima  būtų informuoti rinkimų ar kitais svarbiais atvejais, taip pat,  remiantis šia duomenų baze, būtų galima jiems lengviau teikti konsulinę  pagalbą ar informuoti artimuosius.

Konsulinė registracija yra ypač aktuali ekstremalių situacijų – ginkluoto konflikto, karo, gamtos stichijų – atveju. Spręsdami tokiose situacijose iškilusias problemas ir informuodami apie padėtį regione ar apie organizuojamą evakuaciją, konsuliniai pareigūnai gali  naudoti tik konsulinėje įstaigoje užsiregistravusių Lietuvos Respublikos piliečių asmens ir kontaktinius duomenis.

Konsulinė registracija yra naudinga, nes atstovybė, turėdama piliečių duomenis, galėtų:

 • siųsti piliečiams svarbią konsulinę informaciją ir naujienas;
 • įtraukti piliečius į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus;
 • susisiekti su piliečiais terorizmo ar kitos grėsmės atveju;
 • suteikti piliečiams kitą svarbią informaciją (pvz., informuoti Lietuvoje esančius  artimuosius apie atsitikusią nelaimę ir pan.).

Konsulinė registracija nėra susijusi su gyvenamosios vietos deklaravimu

Atkreipiame dėmesį, kad konsulinė registracija niekaip nėra susijusi su gyvenamosios vietos deklaravimu:

 • piliečio prašymu konsulinė registracija atliekama ir tada, kai pilietis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos;
 • visada nurodoma faktinė piliečio gyvenamoji vieta, ji nebūtinai turi sutapti su deklaruota gyvenamąja vieta.

Kaip registruotis

Lietuvos Respublikos pilietis užsiregistruoti gali:

Kreipdamasis asmeniškai Lietuvos Respublikos pilietis ambasadai turi pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė) ir užpildytą nustatytos formos prašymą registruotis.

SVARBU:

 • Pateikdamas prašymą registruoti paštu, faksu ar elektroniniu paštu Lietuvos Respublikos pilietis kartu turi pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Lietuvos Respublikos piliečio prašymą registruoti ir asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją gali pateikti įgaliotas asmuo, kartu jis turi pateikti įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.
 • Nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio prašymą pateikia vienas iš nepilnamečio tėvų arba globėjas (rūpintojas), pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinančius dokumentus. Neveiksnaus Lietuvos Respublikos piliečio prašymą pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

Kokie duomenys įtraukiami į konsulinės įstaigos duomenų bazę

Lietuvos Respublikos pilietis pats nurodo, kokius duomenis įtraukti į konsulinės įstaigos duomenų bazę, išskyrus tuos duomenis, kurie yra privalomi. Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas ir faktinė gyvenamoji vieta, atliekant konsulinę registraciją, įtraukiami visada. Lietuvos Respublikos pilietis prašyme registruoti pažymi, kokiais tikslais gali būti naudojami jo nurodyti duomenys.

Konsulinės registracijos duomenų taisymas, papildymas, naikinimas

SVARBU:

Užsiregistravę Lietuvos Respublikos piliečiai turėtų informuoti ambasadą apie asmens duomenų pasikeitimą.

Lietuvos Respublikos piliečio pateikti duomenys ar jų naudojimo tikslai, nurodyti konsulinės įstaigos duomenų bazėje, gali būti taisomi, pildomi, panaikinami, taip pat pratęsiamas ar trumpinamas duomenų saugojimo terminas.

Lietuvos Respublikos piliečiai pildyti, keisti konsulinės registracijos duomenis, panaikinti konsulinę registraciją gali:

 • internetu Elektroninių valdžios vartų portale
 • pateikdamas laisvos formos rašytinį prašymą ir asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinantį dokumentą skyriuje "Kaip registruotis" nurodyta tvarka.

DĖMESIO:

Jei keitėte konsulinės registracijos duomenis ar panaikinote konsulinę registraciją internetu, prašome apie tai informuoti ambasadą elektroniniu paštu [email protected].

Konsulinės registracijos duomenų naudojimas

Konsulinės registracijos duomenys gali būti naudojami tik Lietuvos Respublikos piliečio nurodytais tikslais bei įstatymų nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos piliečio nurodyti tikslai neįpareigoja konsulinės įstaigos atlikti veiksmus, jeigu tokių veiksmų atlikti jai nepriklauso pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Asmens duomenis, esančius duomenų bazėje, galima teikti tretiesiems asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę juos gauti vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos pilietis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, saugomais konsulinės įstaigos duomenų bazėje.

Konsulinė registracija yra nemokama.

Naujienlaiškio prenumerata