Kaip mus rasti?

Tel. +86 10 845 185 20
Faksas +86 10 659 065 07
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.01.07 / Atnaujinta 2021.06.15 10:48

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau AGP) išduodamas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • buvimo valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, (toliau – Pareiškėjas) amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
 • pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba legalizuotas ar patvirtintas pažyma („Apostille“) užsienio valstybės institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas.

Konsulinis mokestis už AGP išdavimą – 25 Eurai (mokama grynais, Kinijos Ženmimbi Juaniais pagal nustatytą kursą, teirautis ambasadoje).

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į ambasadą arba siunčiami paštu ar faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų.

AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, išrašytas AGP gali būti siunčiamas paštu

DĖMESIO:

Išvykstant iš Kinijos yra būtina gauti išvykimo vizą. Viza tvarkoma 5 darbo dienas, klijuojama į Asmens grįžimo pažymėjimą.
Dėl vizos išdavimo reikia kreiptis į Kinijos migracijos tarnybą:
  Exit and Entry Management Section, Beijing Municipal Public Security Bureau
Add:  No. 2, Dongdajie, Andingmen, Dongcheng District, Beijing
Tel: 84020101 (24-hour automatic inquiry)
Manual Inquiry 8:30-12:00 13:00-17:00
北京市公安局出入境管理处
出入境管理处办公地点:东城区安定门东大街2号
出入境管理处办公时间:星期一至星期六  (法定节假日除外)上午8:30至下午 16:30
咨询电话:84020101

Lietuvos Respublikos ambasados Kinijoje adresas:

Lietuvos Respublikos ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje
A-18, King‘s Garden, No. 18 Xiaoyun Road,
Chaoyang District, 100125
Telefonas +86 10 84518520
Faksas +86 10 84514442
E. paštas konsuliniais klausimais [email protected]
立陶宛共和国驻华大使馆
地址: 北京市朝阳区宵云路18号
京润水上花园A-18   100125
电话010-84518520
传真:010-84514442