Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

G. Landsbergis: Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, gdy nie będziemy musieli rozmawiać z sąsiadami o uwolnieniu więźniów politycznych, ale dzisiaj jeszcze nie ten dzień

Data utworzenia 2021.06.02 / Aktualizacja 2021.06.03 13:49
   G. Landsbergis: Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, gdy nie będziemy musieli rozmawiać z sąsiadami o uwolnieniu więźniów politycznych, ale dzisiaj jeszcze nie ten dzień
   G. Landsbergis: Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, gdy nie będziemy musieli rozmawiać z sąsiadami o uwolnieniu więźniów politycznych, ale dzisiaj jeszcze nie ten dzień
   G. Landsbergis: Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, gdy nie będziemy musieli rozmawiać z sąsiadami o uwolnieniu więźniów politycznych, ale dzisiaj jeszcze nie ten dzień

   1 czerwca w Wilnie odbyło się wirtualne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw regionu Morza Bałtyckiego i innych urzędników wysokiego szczebla z okazji zakończenia litewskiego przewodnictwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB).

   Podczas spotkania ministrowie omówili przyszłość regionu Morza Bałtyckiego. Przewodniczący posiedzenia, aktualnie będący prezesem RPMB Gabrielius Landsbergis zacytował do dzisiaj aktualne słowa laureata Pokojowej Nagrody Nobla Andrieja Sacharowa: „Pokój, postęp, prawa człowieka – te trzy cele są ze sobą nieodwołanie powiązane: nie można osiągnąć jednego z nich lekceważąc dwa pozostałe”. 
    
   Szefowie prawie wszystkich delegacji wyrazili swoje stanowisko polityczne, potępiając akty terrorystyczne popełnione przez reżim białoruski w ubiegłym tygodniu, przemoc wobec dziennikarzy i lekceważenie wolności słowa.
    
   „Mam nadzieję, że nadejdzie dzień i podczas naszych spotkań nie będziemy musieli rozmawiać o uwolnieniu więźniów politycznych, jednak dzisiaj jeszcze nie ten dzień” - powiedział G. Landsbergis.
    
   Podczas spotkania zatwierdzono Drugą Deklarację Wileńską „Wizja regionu Morza Bałtyckiego do roku 2030”, która będzie kontynuacją tradycji Pierwszej Deklaracji Wileńskiej przyjętej w 2010 roku. Nowa deklaracja zachęca nie tylko RPMB, ale także inne organizacje regionalne do udziału we wspólnych działaniach dążąc do perspektywicznego rozwoju regionu.
    
   Deklaracja obejmuje wiele obszarów rozwoju regionu. Zakłada się, że w 2030 roku wszystkie kraje w regionie będą przestrzegać pierwszeństwa prawa, demokracji oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Region powinien się stać jednym z najbardziej zrównoważonych, dobrze prosperujących, innowacyjnych i konkurencyjnych regionów na świecie, w którym będzie działać spójny system sieci współpracy umożliwiający szybką reakcję na nowe wyzwania. Młodzież będzie konstruktywnie reprezentowana w instytucjach i procesach podejmowania decyzji, co pozwoli dążyć do bardziej odpornego, równego i bezpiecznego pod względem płci regionu. Także planowane jest przywrócenie stanu ekologicznego Morza Bałtyckiego, dąży się do neutralności klimatu i odporności na skutki zmian klimatu, przechodzi się do gospodarki o obiegu zamkniętym i produkcji energii odnawialnej.
    
   Kolejny ważny obszar – wysoki poziom cyfryzacji i spójna infrastruktura cyfrowa pozwalająca na ochronę przed zagrożeniami hybrydowymi i celowym przeinaczeniem informacji, promowanie wykorzystywania inteligencji sztucznej w obszarze administracji publicznej. Region nadal będzie ulepszał współpracę między krajami w zakresie ochrony cywilnej, gotowości na wypadek sytuacji ekstremalnych, także w dziedzinie edukacji, nauki i innowacji.
    
   Uczestnicy spotkania podziękowali Litwie za udane przewodniczenie i życzyli powodzenia Norwegii, która przejmuje przewodnictwo w RPMB od 1 lipca.
    
   Podczas przewodnictwa Litwy w RPMB szczególną uwagę zwracano na problemy zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, zwłaszcza na promocję ekologicznej, trwałej i zrównoważonej turystyki w regionie Morza Bałtyckiego. Kolejny ważny obszar – walka z handlem ludźmi i zmniejszanie przemocy wobec dzieci. Także prowadzono intensywne prace w dziedzinie ochrony cywilnej jako jednego z elementów stabilności w regionie Morza Bałtyckiego, wzmacniano bezpieczeństwo jądrowe w regionie, przygotowywano się do ewentualnych awarii jądrowych.
    
   W spotkaniu udział wzięli ministrowie spraw zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji i Unii Europejskiej oraz przedstawiciele wysokiego szczebla.

   Prenumerata wiadomości

   Captcha